Πικράκη Ευαγγελία

Πικράκη Ευαγγελία

Υπεύθυνος PhotoAid Κρήτης

Γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Σπούδασε Ψυχολογία και Βιοηθική. Απο το 2004 έχει προσφέρει εθελοντική εργασία σε διάφορες οργανώσεις ως ψυχολόγος. Η photoaid αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο στήριξης και προβολής όσων βοηθούν το συνάνθρωπο και μας δείχνει πως όλοι, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο μπορούν να βοηθήσουν.