Γ. Θ.

Γ. Θ.

Εθελοντής Φωτογράφος, Ηράκλειο

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Ηράκλειο, συγχρόνως δρα και εργάζεται σε όλη την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Για αυτόν η PhotoAid, είναι μια ευκαιρία δράσης και αλληλεγγύης για το σύνολο, σε ένα κόσμο «ατόμων».