Φ. Μ.

Φ. Μ.

Εθελοντής φωτογράφος Ηράκλειο
Γεννήθηκε κάπου πάνω στη γη το 1982.
Για τον Φ.Μ. PhotoAid όπως και κάθε μορφή εθελοντισμού, σημαίνει ανθρωπιστικό στοίχημα.