Γιώργος Ξηρογιάννης
Γιώργος Ξηρογιάννης
Ιδρυτής PhotoAid, Εθελοντής Φωτογράφος
Βίκυ Χίου
Βίκυ Χίου
Υπεύθυνη Συντονισμού Αττικής
Μάνος Σαββίδης
Μάνος Σαββίδης
Εθελοντής Φωτογράφος, Αττική
Ελπίδα Βεληβασάκη
Ελπίδα Βεληβασάκη
Εθελόντρια Φωτογράφος, Αττική
Δήμητρα Αθενάκη
Δήμητρα Αθενάκη
Εθελόντρια Φωτογράφος, Χανιά
Φ. Μ.
Φ. Μ.
Εθελοντής φωτογράφος Ηράκλειο
Γιώργος Καμπαγιοβάνης
Γιώργος Καμπαγιοβάνης
Εθελοντής Φωτογράφος Θεσσαλονίκη
Μαρία Δακανάλη
Μαρία Δακανάλη
Εθελόντρια Φωτογράφος, Ηράκλειο
Γ. Θ.
Γ. Θ.
Εθελοντής Φωτογράφος, Ηράκλειο
Κάλλια Μπελαδάκη
Κάλλια Μπελαδάκη
Εθελόντρια Φωτογράφος, Ηράκλειο
Χρήστος  Παπαδόπουλος
Χρήστος Παπαδόπουλος
Εθελοντής Φωτογράφος, Ηράκλειο
Κώστας Κατσουλάκης
Κώστας Κατσουλάκης
Εθελοντής Φωτογράφος, Χανιά
Στέφανος Μαρτιμιανάκης
Στέφανος Μαρτιμιανάκης
Εθελόντρια φωτογράφος, Ηράκλειο
Γιώργος Κιμιωνής
Γιώργος Κιμιωνής
Εθελοντής Φωτογράφος, Χανιά
Μάρα Γιαμαλή
Μάρα Γιαμαλή
Εθελόντρια φωτογράφος, Ηράκλειο