ΟΡΑΜΑ


Το όραμα της PhotoAid είναι να αναδείξει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά συνάνθρωποί μας. Μέσα από σταθερές και επαναλαμβανόμενες φωτογραφικές δράσεις προσδοκούμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και να αναδείξουμε μέσω του φωτογραφικού φακού τους συμπολίτες μας που,  με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτέλεια, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα.

Ταυτόχρονα, επιθυμία μας είναι να προβάλλουμε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και μέσα από το φωτογραφικό μας φακό να δείξουμε πως ως κοινωνία πραγματικά αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα και τις ανάγκες τους. Αποτελεί στόχο μας να προβάλλουμε φωτογραφικά τις μοναδικές τους δεξιότητες και να ωθήσουμε την κοινωνία ώστε να δώσει πραγματικές λύσεις στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί.

Επιπλέον, απευθυνόμαστε σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποτυπώσουν τις σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Τέλος, επιθυμούμε να απασχολήσουμε στους κόλπους μας ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες και να ωθήσουμε μερικούς από τους φωτογραφιζόμενους να γίνουν ταυτόχρονα και εθελοντές, και γιατί όχι και ερασιτέχνες φωτογράφοι!

Στον ιστότοπό μας θα παρουσιάζονται δράσεις εθελοντικών ομάδων και ατομικών πρωτοβουλιών με σκοπό την άμεση ή έμμεση βοήθεια στο συνάνθρωπο που στις μέρες μας μας έχει περισσότερο ανάγκη. Δράσεις που μπορεί να λαμβάνουν χώρα δίπλα του, χωρίς ο ίδιος να τις γνωρίζει.