ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Η PhotoAid αποτελείται από φωτογράφους, ερασιτέχνες αλλά και πιο έμπειρους στο είδος, καθώς και από απλούς εθελοντές, οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις συντονισμού και οργάνωσης. Όταν υπάρξει ανάγκη για κάποια φωτογράφιση ή φωτογραφική κάλυψη ενός γεγονότος ο φωτογραφιζόμενος πρέπει να ενημερώσει την PhotoAid δέκα ημέρες πριν. Έπειτα, το τμήμα συντονισμού αναλαμβάνει να βρει δύο διαθέσιμους εθελοντές φωτογράφους (έναν ερασιτέχνη και έναν έμπειρο) και να τους αναθέσει τη φωτογράφιση. Η PhotoAid έχει την υποχρέωση λήψης στιγμιότυπων της εκάστοτε εκδήλωσης και όχι τη φωτογραφικής κάλυψης ολόκληρης της εκδήλωσης εκτός και αν αυτό αποτελεί προσωπική επιθυμία του φωτογράφου.

Οι φωτογράφοι με τη σειρά τους, αναλαμβάνουν εντός δέκα ημερών από τη φωτογράφιση να επεξεργαστούν, με όποιον τρόπο εκείνοι κρίνουν απαραίτητο, τις φωτογραφίες και να αποστείλουν από δέκα ο καθένας τους στο τμήμα συντονισμού. Η PhotoAid δεσμεύεται, στη συνέχεια, να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις είκοσι αυτές φωτογραφίες στον εκάστοτε φωτογραφιζόμενο.

Στη συνέχεια, το τμήμα επικοινωνίας της PhotoAid αναλαμβάνει να αναρτήσει στο επίσημο site έξι έως οκτώ φωτογραφίες και να τις κοινοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντοτε γίνεται αναφορά στο όνομα του εθελοντή φωτογράφου καθώς και επισήμανση του προφίλ του, εάν διαθέτει. Κάπως έτσι κλείνει ουσιαστικά ένας επιτυχημένος κύκλος φωτογράφισης ανάμεσα στην PhotoAid και τον φωτογραφιζόμενο.